ژنراتور گازی

تأمین برق اضطراری شرکت صنعتی در شهرستان آباده

محل پروژه: تأمین برق اضطراری شرکت صنعتی در شهرستان آباده

محل پروژه: استان فارس، شهرستان آباده

مدل دستگاه: ژنراتور گازسوز ۳۲ کاوا SMD-GE 32kVA

تعداد دستگاه: ۲

کاربری: اضطراری و دائم کار

نوع فعالیت شرکت: شرکت صنایع غذایی

محل نصب: محوطه باز شرکت

تاریخ اجرا: فاز اول تیر ماه ۱۴۰۰