ژنراتور گازی

تأمین برق اضطراری ساختمان اداری در خیابان پاسداران

محل پروژه: تأمین برق اضطراری ساختمان اداری در خیابان پاسداران

محل پروژه: استان تهران، شهر تهران، خیابان پاسداران

مدل دستگاه: ژنراتور گازسوز ۳۲ کاوا SMD-GE 32kVA

تعداد دستگاه: ۱

کاربری: اضطراری

نوع فعالیت شرکت: اداری – تجاری (۴ طبقه)

محل نصب: حیاط ساختمان

تاریخ اجرا: تیر ماه ۱۴۰۰