ژنراتور گاز شهری

تأمین برق اضطراری شرکت فناوری اطلاعات در حوالی پارک ساعی

محل پروژه: تأمین برق اضطراری شرکت فناوری اطلاعات در حوالی پارک ساعی

مدل دستگاه: ژنراتور گازسوز ۳۲ کاوا SMD-GE 32kVA

محل پروژه: استان تهران، شهر تهران، خیابان ولیعصر، حوالی پارک ساعی

تعداد دستگاه: ۱

کاربری: اضطراری اتوماتیک

نوع فعالیت شرکت: شرکت فناوری اطلاعات (IT)/ اداری (۲ طبقه)

محل نصب: پشت بام ساختمان

تاریخ اجرا: مرداد ماه ۱۴۰۰