ژنراتور گاز LPG

تأمین برق اضطراری ساختمان اداری در قیطریه

محل پروژه: تأمین برق اضطراری ساختمان اداری در قیطریه

مدل دستگاه: ژنراتور گازسوز ۲۲ کاوا SMD-GE 22kVA

تعداد دستگاه: ۱

کاربری: اضطراری

نوع فعالیت شرکت: اداری – تجاری (۳ طبقه)

محل نصب: پارکینگ منفی ۱ ساختمان

تاریخ اجرا: مرداد ماه ۱۴۰۰