ژنراتور گاز مایع LPG

تأمین برق اضطراری شرکت فناوری اطلاعات در خیابان سئول

محل پروژه: استان تهران، تهران، خیابان سئول

مدل دستگاه: ژنراتور گازسوز ۳۲ کاوا SMD-GE 32kVA

تعداد دستگاه: ۱

کاربری: اضطراری

نوع فعالیت شرکت: شرکت فناوری اطلاعات (IT)/ اداری (۳ طبقه)

محل نصب: حیاط ساختمان

تاریخ اجرا: تیر ماه ۱۴۰۰