ژنراتور گاز مایع

تأمین برق اضطراری شرکت صنعتی اتوماسیون خودرویی در جاده مخصوص

محل پروژه: استان تهران، حوالی جاده مخصوص

مدل دستگاه: ژنراتور گازسوز ۳۲ کاوا SMD-GE 32kVA

تعداد دستگاه: ۱

کاربری: اضطراری

نوع فعالیت شرکت: اتوماسیون خودرویی / اداری و کارگاهی (۲ طبقه)

محل نصب: حیاط ساختمان

تاریخ اجرا: شهریور ماه ۱۴۰۰