پروژه های شرکت صنایع محرکه دوار خاورمیانه

شرکت صنایع محرکه دوار خاورمیانه با تکیه بر دانش فنی و تیم متخصص خود موفق به اجرای پروژه هایی در حوزه طراحی و اجرا طی سالیان گذشته شده است که لیست زیر خلاصه ای از پروژه های موفق انجام شده است.

ژنراتور گاز شهری