درباره ما

شرکت صنایع محرکه دوار خاورمیانه به عنوان شرکت پیشرو در مطالعه و پیاده سازی نمونه پایلوت تکنولوژی تولید برق پراکنده در کشور، با بهره گیری از ظرفیت های کم نظیر مدیریتی، فنی- مهندسی، تأمین تجهیزات و سایر توانمندی های عملیاتی و اجرایی، راهکارهای مختلفی را جهت برون رفت از معضل قطع برق واحدهای صنعتی و تجاری و مسکونی در برنامه کاری خود قرار داده است.
این شرکت از ابتدای تأسیس، گام های موثری در زمینه طراحی مولدهای همزمان برق و حرارت (CHP) و زمینه سازی اجرای پروژه های متعدد از جمله تولید تجاری ژنراتور گازسوز (گاز شهری و گاز مایع) با راندمان رقابتی برداشته است. تیپ تجاری محصول ژنراتور گازسوز در توان های ۲۲ کاوا، ۳۲ کاوا سه فاز با نام تجاری “یارا” با بهره گیری از ظرفیت سایر شرکت های بزرگ داخلی به تولید رسیده و پس از طی مراحل مطالعاتی و تست و صحه گذاری نهایی، در دسترس مشتریان مختلف بازار داخلی و خارجی قرار گرفته است. هم اکنون تعداد زیادی از این محصول در محیط های اداری، صنعتی و مسکونی با حداکثر ظرفیت و بهره وری تحت سرویس می باشند.